Hulladékgyűjtő edények átadása

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (MIREHU Nonprofit Kft.) és Tiszaújváros Város Önkormányzatának megbízásából a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2020.10.22-től a kommunális és szelektív hulladékgyűjtő edények átadását az alábbiak szerint folytatja a családi házas övezetben élő, érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező tulajdonosok részére:

Az átvétel helye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/C. Irodaház, porta (volt NAV épület)
Az átvétel ideje:
     munkanapokon: 7:00-15:00 óra között,
     csütörtökönként 7:00-18:00 óra között

A hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó vagy annak meghatalmazottja az alábbi dokumentumok, iratok felmutatásával jogosult a fent említett helyen és időben az edények átvételére:

  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • meghatalmazás az edény átvételére, ha az ingatlanhasználó az átvételben akadályoztatva van

A meghatalmazás csak akkor fogadható el, ha a mintában szereplő adattartalommal rendelkezik és két tanú szerepel a dokumentumon. A jelen tájékoztatás mellékletét képező meghatalmazás minta letölthető a www.varosgazda.tujvaros.hu vagy a www.varoshaza.tujvaros.hu honlapokról.


Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.


docxMeghatalmazás