Tiszaújváros virágágyai 2014. tavasz

A város közterületein található virágágyások évről évre új arcukat mutatják. Tavasztól- őszig az egynyári virágok szín-kavalkádja pompázik az ágyásokba, októbertől – májusig a kétnyári-és hagymás virágok veszik át a díszítő szerepet.
Minden évben pályáztatások útján kerül megrendelésre az egynyári,- kétnyári virágok termesztése, a kiültetési javaslatok elkészítése. Az elfogadott javaslatok alapján kerülnek kiültetésre májusban az egynyári virágok, majd az ősz beköszöntével a kétnyári és hagymás virágok. A kiírásban iránymutatóként lehetőleg magyar nemesítésű, jó várostűrő képességű fajtákkal kérjük a javaslat elkészítését, a termesztést, melyek jól bírják a helyi klimatikus viszonyokat.

pdfBővebben...

Platánfa-sor gallyazása az Építők útján 2014. tavasz

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. az elmúlt héten 2014. április 9-én és 10-én fagallyazási munkálatokat végzett a Tiszaújváros, Építők útja 1-5. és 2-6. szám közötti útszakaszon lévő platánfákon. A munkálatok elvégzését számos egyeztetés, favizsgálat, különböző szempontok kiértékelése, a lakók igényeinek, kéréseinek figyelembe vétele előzte meg.

pdfBővebben...

Tavaszi lemosó permetezés

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2014. március 20-án, csütörtökön, tavaszi lemosó permetezést végez az esti órákban, a közterületi díszfákon levéltetű, pajzstetű, takácsatka, kártevők ellen.
AGROL PLUSZ növényvédő szerrel
Hatóanyag: 90% vazelinolaj
III. forgalmi kategória, közterületen engedélyezett szer
Az Európai Közösségek Bizottsága 889/2008 EK rendelete alapján, 8. cikk (1) bekezdés, II. számú melléklet és a Magyar Biokultúra Egyesület besorolása alapján ökológiai termesztésben használható készítmény

A permetezőgép működése zajjal jár, ezért kérjük megértésüket.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit kft
Tiszaújváros, Tisza út 2/a
Tel:49/540-636

Lakossági tájékoztatás

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2014. április 18-án, (pénteken) Tiszaújvárosban a közterületi vadgesztenyefákon, vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella) ellen, növény védőszeres permetezést végez az esti órákban.
Növényvédőszer megnevezése: Dimilin 25 WP, III. kategóriás, közterületre engedélyezett, méhekre nem veszélyes szer.
A növényvédő gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakosság megértését

 

FELHÍVÁS TÉLI CSÚSZÁSMENTESÍTÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉRE!

Felhívjuk a lakosság, a kereskedelmi és ipari egységek üzemeltetőinek, tulajdonosainak fi-gyelmét a téli időjárás miatt, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a lakóházak, üzlethelyisé-gek, egyéb ingatlanok megközelítését biztosító útszakaszok, járdák, parkolók takarítására és csúszás mentesítésére.

Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő -Testületének a köztisztaságról szóló 42/2004.(XII. 23.) jogszabálya, rendelkezik a hó eltakarítás és csúszás mentesítés szabályairól:

Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú, az ingatlan telekhatára és az úttest széle közötti útterület, szilárd burkolat hiányában az ingatlan melletti max. 1.50 m széles terü-letsáv.

Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz tisztántar-tásáról a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (kiépített beton vagy egyéb átereszek,) valamint a járdához tartozó folyókáknak és víznyelő rácsoknak folyamatos tisztán-tartása – ide értve a hó és síkosság elleni védekezést is – az ingatlantulajdonos kötelessége. Az ingatlanok előtti járdaszakaszt reggel 8 óráig kell megfelelően letisztítani, majd napközben a tisztántartással kapcsolatos munkákat szükség szerint elvégezni.

Közös tulajdonban álló – ideértve a társasházi és szövetkezeti lakásokat is – épületek esetében a tisztántartás a tulajdonosok egyetemleges kötelezettsége.

Az üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt elsősorban az ingatlan használója, bérlője, ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán tartani.

A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – közterületi részt – a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani.

346/2008. (XII. 30.) kormányrendelet a fás szárú növények védelméről, 5. paragrafusa ki-mondja, hogy belterületi közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület (út-test) kivételével - a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft
Munkanapokon:7.00-15.00 óra között: 49/540-636
Ügyelet: 15.00-07.00 óra között és munkaszüneti napokon 49/540-017
 
Ingyenesen hívható „zöld” szám:(06) 80/200-839
Közérdekű problémák, bejelentésére van lehetőség. A hívások ingyenesek, azok üzenetrögzítőn kerülnek rögzítésre, mely alapján Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala intézkedéseit megteszi.

 

Járattervek:

Járdák, parkolók
CTK875
KXJ068
LJY930
YIC820